Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Kniha Matematika 3. pre prvý stupeň základných škôl (Miroslav Belic) [SK] - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 3. pre prvý stupeň základných škôl (Miroslav Belic) [SK]

Pracovný zošit, 1. časť Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. -...


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
4,95€

Pracovný zošit, 1. časť

Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu.
- Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika pre 3. ročník ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej. Súbor zahŕňa: učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť
- Súbor učebných materiálov je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.
- Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 a Matematika 2.
- Dielo rešpektuje moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátov.
- Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, oboznamujú sa s princípom násobenia a delenia do 20 a spojov násobenia a delenia do 20.
- Neskôr si rozširujú predstavy o číselnom obore do 1 000, nakoniec do 10 000 a učia sa riešiť matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.
- V geometrii sa oboznamujú so základmi presného rysovania a rysovania v štvorcovej sieti.
- Súčasťou 1. časti pracovného zošita je aj príloha na vystrihovanie a počítanie.
- Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460784 Počet strán: 80 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách