🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Kniha Matematika pre 2. ročník základných škôl - Pavol Černek

Matematika pre 2. ročník základných škôl

Metodická príručka na CD


🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
Zľava 7%
9,30€

Podrobné metodické komentáre k učebnici a pracovným zošitom Matematika pre 2. ročník ZŠ autorov P. Černeka a kol. na multimediálnom disku.

V prvej časti sa publikácia venuje teoretickým východiskám, z ktorých autori vychádzali a opierali sa pri zostavovaní úloh a cvičení v sérii učebných textov. Podrobný teoretický vstup komplexne opisuje moderný spôsob vnímania matematiky a inovatívne postupy pri sprístupňovaní učiva. Na konkrétnych príkladoch vysvetľuje súlad s požiadavkami ISCED1. Zároveň dáva teoretický základ aktivitám, ktoré bude učiteľ pri práci využívať a pracovať s nimi. Druhú časť tvoria komentáre k jednotlivým úlohám a aktivitám v oboch pracovných zošitoch a učebnici. V úvode každej časti nájde učiteľ okruh pojmov a kompetencií, ktoré žiak bude riešiť, resp. získavať. V jednotlivých komentároch dostáva učiteľ k dispozícii nielen podrobný opis cvičení s vysvetlením didaktických zámerov, ale aj nápady a námety na diskusie k stranám, rozširujúce úlohy. V tretej časti nájde učiteľ vzorové riešenia všetkých úloh z oboch pracovných zošitov, resp. pri divergentných úlohách s viacerými možnými riešeniami návrh možných riešení.

Podrobne spracované metodické komentáre budú výbornou pomôckou pre skúsených i začínajúcich učiteľov, ktorí budú používať sériu učebných textov Matematika pre 2. ročník ZŠ autorov P. Černeka a kol.

Jazyk: slovenský Rozmer: 141×125 mm ISBN: 9788089375691 Väzba: DVD obal

Zaradené v kategóriách