💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883 - Annamária Jankó, Bronislava Porubská

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769 – 1883

Praktická pomôcka na štúdium poznatkov vo vojenských mapách z 1. – 3. vojenského mapovania v 18. – 19. storočí. Prvé, druhé...


🍌 Odosielame o 6 dní.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
18,35€
Zľava 7%
17,07€

Praktická pomôcka na štúdium poznatkov vo vojenských mapách z 1. – 3. vojenského mapovania v 18. – 19. storočí.
Prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie poskytujú podrobný obraz o podobe a premenách nášho územia v priebehu 18. a 19. storočia a obsahujú tak množstvo neoceniteľných informácií. Úvodnú časť tvorí stať podrobne charakterizujúca prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie, ako aj ďalšie mapové diela zachytávajúce územie historického Uhorska. Hlavnou časťou knihy je legenda vysvetľujúca jednotlivé symboly a ich variácie, ktoré boli použité na zakreslenie rozličných objektov a tiež spôsoby znázornenia rôznych druhov zemského povrchu. Použitie znakov, symbolov a ich farebnosti je potom doložené na viacerých ukážkach zo všetkých troch vojenských mapovaní.
Súčasťou knihy je aj CD príloha, obsahujúca popri ukážkach vojenských máp v elektronickej forme aj miestny register ku všetkým trom mapovaniam. Register umožňuje vyhľadanie konkrétneho mapového listu, na ktorom sa nachádza určitá lokalita a tiež miesto uloženia elektronickej i tlačenej formy danej mapy v zbierke Archívu PÚ SR. Ďalšou časťou prílohy sú vojenské opisy krajiny, ktoré boli spracované ako súčasť prvého vojenského mapovania. Z opisov krajiny uvádzame výberovo tú časť, ktorá prislúcha k mapovým listom zachytávajúcim územie dnešného Slovenska. Opisy sú v pôvodnej, teda nemeckej verzii, pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie doplnené o súčasné znenie názvov slovenských lokalít.
- druhé nezmenené vydanie

Príloha: CD Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 211×298 mm ISBN: 9788089175567 Počet strán: 133 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách