Poštovné zadarmo už pri objednávke nad 39€

Kniha Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) - Blažej Štrba

Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013)

Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,90€
Zľava 7%
12,00€

Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie (BBVSČP) je špecificky zameraný a podrobne spracovaný bibliografický manuál. Prezentuje zozbieranú a roztriedenú bibliografiu biblických vied predovšetkým za obdobie od 1989 – 2013. Manuál tvorí faktografický prehľad 25 rokov tvorby v biblických vedách, ako sú interpretácia Písma, biblická teológia a lingvistika, archeológia a dejiny starovekého Blízkeho východu a pod.. BBVSČP zahŕňa viac ako 2300 bibliografických odkazov, viac ako 800 slovenských aj českých autorov. Obsahovo prezentuje tú dostupnú vedeckú i široko populárnu literatúru (v tlačenej alebo elektronickej podobe), primárne zameranú na biblický text.BBVSČP je súčasne malou pripomienkou na 10. výročie periodika Studia Biblica Slovaca (StBiSl). Preto sa v zozname BBVSČP objavujú všetky príspevky ako aj odkazy na recenzie, vydané v StBiSl. Veľká väčšina bibliografických vstupov má priložené kľúčové slová, ktoré bližšie charakterizujú daný vstup. Bibliografia je obohatená aj o množstvo nepublikovaných prác – diplomových, licenciátnych, dizertačných, prípadne habilitačných, zameraných na biblické vedy, ktoré boli obhájené zväčša na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, prípadne aj na iných fakultách vybraných domácich a zahraničných univerzít.

V úvodnej časti možno nájasť stručné profesné životopisy biblistov a pisateľsky aktívnych učencov, ktorí zomreli po roku 1989. BBVSČP pozostáva z piatich častí a záveru.

  • Prvá a najpodstatnejšia časť predstavuje triedenú bibliografiu, ktorá obsahuje 2310 vstupov. Literatúra je rozdelená do dvanástich základných kategórií, z ktorých desať má ďalšie podkategórie. Fundamentálne kategórie, napr. Exegéza, či Biblická teológia, ktoré obsahujú takmer 1600 bibliografických vstupov, majú okrem podkategórií aj podrobnejšie delenie.
  • Druhá časť bibliografického manuálu predkladá transliterácie z biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny – zaužívané v odborných vedeckých kruhoch.
  • Tretia časť tvorí zoznam použitých skratiek, ktoré sa vyskytli v periodiku od roku jeho vzniku.
  • Štvrtú časť bibliografického manuálu tvorí päť cenných registrov, vďaka ktorým je množstvo zozbieraného a predmetovo roztriedeného materiálu prehľadné a kontrolovateľné, a to podľa autorov, tém – kľúčových slov, termínov v pôvodných jazykoch, biblických odkazov a nebiblickej literatúry.
  • Piata časť tohto odborno-vedeckého manuálu predstavuje bibliografický štýl periodika StBiSl.
  • Záver ponúka niekoľko impulzov, ktoré vychádzajú z vykonaného bibliografického výskumu. Nasleduje zoznam použitej literatúry a podrobný obsah celého manuálu.


Jazyk: slovenský, anglický Rok vydania: 2014 Rozmer: 170×249 mm ISBN: 9788097179274 Počet strán: 390 Väzba: brožovaná