Júlová knižná akcia!

Exekučný poriadok s komentárom - prečítaná (bazár kníh)

opotrebovaný stav = prečítaná kniha môže mať zažltnuté strany alebo iné nedokonalosti


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
8,71€

Publikácia prináša detailný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku). Čitateľ bude oboznámený s kompletnou a súčasne platnou úpravou a so všetkými jej zmenami, a to vrátane predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2006.

PODROBNÝ OBSAH PUBLIKÁCIE:

1. úplné aktuálne znenie zákona č. 233/1995 Z. z. s komentárom (Exekučný poriadok)
2. praktický komentár s príslušnými judikátmi so zapracovaním poslednej novely č. 341/2005 Z.z. účinnej od 1. 9. 2005, ktorá sa týka:
- zániku výkonu funkcie exekútora
- trov exekúcie
- exekúcie predajom nehnuteľností
3. vysvetlenie okruhov tém, ktorých právny výklad nie je v praxi jednoznačný
4. Nariadenie Brusel I, ktoré je po vstupe SR do EÚ priamo aplikovateľné v exekučnom konaní
5. pri výklade Exekučného poriadku sú zohľadnené aj právne predpisy, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2006
- zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
6. súvisiaci predpis - vyhláška č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

Rozmer: 150×207 mm Počet strán: 294 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách