👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Wörterbuch 2000 - školský nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník


🍎 Vypredané, sú však dostupné iné vydania
4,85€

 Praktický slovník obsahuje starostlivo vybrané, najviac používané slová a frázy hovorového jazyka tak, aby tvorili 99% slovnej zásoby bežných textov a rozhovorov vrátane slov zo všetkých bežne používaných učebníc nemčiny v SR. Uvádzané sú aj gramatické údaje o slovách (rod, skloňovanie, časovanie), názvy rôznych typov škôl a povolaní.
 
Nové vydanie slovníka bolo prepracované s ohľadom na novú pravopisnú reformu nemeckého jazyka, ktorá vstúpila do platnosti 1. 8. 1998. Slová, ktorých pravopis bol novou reformou zmenený, sú v slovníku vyznačené a v závere slovníka sa nachádza ich zoznam, pričom pri každom slove sa nachádza aj jeho tvar podľa starého pravopisu.
 
V novom vydaní je tiež zohľadnený najnovší vývin jazyka, preto je slovník obohatený o nové slová. Sú v ňom zaradené aj slová, ktoré priniesol súčasný rozvoj informačných technológií, ako sú Handy (mobilný telefón), Internetanschluss (pripojenie k internetu) a pod. 

 Je určený žiakom základných škôl, študentom stredných a jazykových škôl. Takisto poslúži ako dobrá pomôcka všetkým, ktorí cestujú do nemecky hovoriacich krajín.

Jazyk: slovenský Rozmer: 105×148 mm Počet strán: 376 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách