❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť) - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť)

Pracovný zošit 1. časť Pracovný zošit zo súboru alternatívnych učebníc matematiky pre 4. ročník základných škôl,...


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
Zľava 7%
4,60€

Pracovný zošit 1. časť

Pracovný zošit zo súboru alternatívnych učebníc matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúceho moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátoch. Súbor zahŕňa učebnicu a 1. a 2. časť pracovného zošitu.
- Žiaci si opakujú učivo nižších ročníkov, rozširujú si vedomosti o násobení a delení v obore čísel 100.
- Neskôr sa učia sčítať a odčítať do 10 000. Najprv analogicky s počítaním do 1 000 bez prechodu, potom i s prechodom. Žiaci riešia aj matematické úlohy, logické úlohy a matematické situácie spojené s praxou a reálnym životom.
- V geometrii sa oboznamujú s geometrickými útvarmi, postupom ich rysovania v sieti i bez nej. Propedeuticky sa pripravujú na výpočet obvodu.
- Systém práce predpokladá, že žiaci sa s matematickou problematikou oboznámia najprv v pracovnom zošite a v tejto učebnici si učivo precvičia, resp. rozšíria o ďalšie súvislosti.
Učebnica obsahuje aritmetickú časť, ktorá radením učiva a farebne korešponduje s pracovnými zošitmi. Dielo je spracované tak, aby vyhovovalo väčšine tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov i úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov).

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460906 Počet strán: 88 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách