Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Aktualizace IV/3 - zákon o zadávání veřejných zakázek, katastrální zákon

Poradce s.r.o. (2022) • Edícia Aktualizace 2022

🍌 Odosielame o 11 dní.
77,00€
Zľava 96%
3,40€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

V průběhu zadávacího řízení je umožněno poskytovat účastníkům zadávacího řízení také ceny nebo platby. Je tedy nezbytné vyjasnit, že pokud by jejich udělení bránily mezinárodní sankce, nesmí je zadavatel udělit.
V oblasti mezinárodních sankcí se předběžné opatření nařizuje rozhodnutím podle správního řádu. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit okruh titulů pro zápis poznámky k nemovité věci v katastru nemovitostí.

Titul obsahuje úplné znění zákonů po novelách
- Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
- Zákon č. 256/2013 Sb. katastrálního zákona


Zákon o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek nestanoví konkrétní pravidla pro postup zadavatele při aplikaci sankčních mechanismů. Zadavatel tak, v případě, že na účastníka zadávacího řízení, a především pak na vybraného dodavatele, dopadají mezinárodní sankční mechanismy, postupuje v souladu s obecnými pravidly stanovenými v zákoně o zadávání veřejných zakázek, především podle § 39 odst. 1 věty druhé: „Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6“. K otázkám aplikace mezinárodních sankčních mechanismů bylo uveřejněno podrobné stanovisko expertní skupiny
Katastrální zákon
Podle katastrálního zákona Český úřad katastrální a zeměměřický a katastrální úřady vedou katastr nemovitostí, který je veřejným seznamem obsahujícím soubor údajů o nemovitých věcech.
V rámci katastrálního zákona se zapisují údaje o nemovité věci, z nichž některé mají konstitutivní povahu a mohou být relevantní pro provádění mezinárodních sankcí. Jde zejména o údaj o vlastníkovi nemovité věci a údaj o dalších věcných právech, které na nemovité věci váznou.
Již stávající znění katastrálního zákona připouští zápis poznámky o omezení nakládání s nemovitou věcí, tedy tzv. „plombu“. Katastrální zákon obsahuje výčet orgánů, jejichž rozhodovací činnost může vést k zápisu poznámky k nemovité věci. V tomto výčtu není výslovně obsažen Finanční analytický úřad, což však bez dalšího nebrání zápisu takové poznámky.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2022 ISBN: 9771802829120 Rozmer: neuvedený Počet strán: 104 Väzba: brožovaná Jazyk: čeština

Zaradené v kategóriách