❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi - Branislav Kollár

Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi

Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi - vedecká...

Branislav KollárVEDA (2013)

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,50€
Zľava 7%
8,84€

Problematika diferenciálnej diagnostiky epileptických a neepileptických záchvatových stavov v klinickej praxi - vedecká monografia, ktorá je určená všetkým lekárom, ktorí sa bližšie zaujímajú o klinické aspekty diagnostiky epilepsie a záchvatových ochorení. Je koncipovaná ako prierez 15-ročného pôsobenia autora na I. neurologickej klinike LFUK a UN v Bratislave. Tento koncept a sčasti aj historický kontext práce jej preto umožňujú poukázať aj na veľký pokrok , ktorý sa v uvedenom období v tejto oblasti neurológie dosiahol.

Kniha je zameraná najmä na praktické využitie poznatkov, ktoré sú v nej uvedené. Jej hlavným cieľom je upozorniť na niektoré úskalia a riziká, ktoré nás pri práci s pacientmi s epilepsiou, ale aj s pacientmi s neepileptickými záchvatovými stavmi čakajú.

Doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave (1997). V rokoch 1997 - 2005 pracoval ako sekundárny lekár na I. neurologickej klinike FN a LF UK v Bratislave. Zaoberá sa najmä záchvatovými ochoreniami, elektroencefalografiou, poruchami spánku, problematikou cievnych mozgových príhod a genetikou neurologických ochorení. Je členom dozornej rady Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Je spoluautorom jednej vedeckej monografie, autorom a spoluautorom 45 vedeckých prác in extenso.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 145×210 mm ISBN: 9788022412971 Počet strán: 128 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách