🎉 E-knižný majáles: 20 000 e-kníh so zľavou 10%

Kniha Matematika 2 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit -1.časť a 2.časť) - Miroslav Belic, Janka Striežovská

Matematika 2 pre prvý stupeň základných škôl (súbor - učebnica + pracovný zošit -1.časť a 2.časť)


🍎 Vypredané
13,90€

Súbor učebných materiálov Matematika 2 pre prvý stupeň základných škôl pre žiaka zahŕňa učebnicu, pracovný zošit 1. a 2. časť a je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov Miroslava Belicu a Janky Striežovskej.

Učivo je tradične rozdelené na aritmetiku a geometriu a je spracované v 2 úrovniach: základný prehľad učiva v učebnici, podrobnejšie vysvetlenie a precvičovanie učiva v pracovných zošitoch formou celkov na jednotlivých stranách, rozsahom prispôsobených vyučovacej jednotke.

Dielo je spracované moderným spôsobom, rešpektuje moderné didaktické postupy a zároveň využíva overené postupy práce slovenských učiteľov. Žiaci si najprv opakujú učivo, potom sa venujú počítaniu do 20 s prechodom, následne sa oboznamujú s číselným oborom do 100 a neskôr počítajú v číselnom obore do 100 bez prechodu aj s prechodom cez základ 10. Dielo je spracované tak, aby sa žiaci základné informácie dozvedeli z pracovných zošitov a tam si ich overili. Učebnica obsahuje doplňujúce vysvetlenia a úlohy na upevnenie a zdokonalenie kompetencií.
Súčasťou 1. časti pracovného zošita je aj príloha na vystrihovanie a počítanie.
Titul je vhodný pre väčšinu tried v Slovenskej republike (obsahuje úlohy pre matematicky zručnejších žiakov, úlohy na vyplnenie času, kým sa učiteľ venuje žiakom, ktorí potrebujú na osvojenie učiva viac času a podnetov) a je súčasťou série Matematika pre prvý stupeň ZŠ autorov M. Belica – J. Striežovskej, ktorá preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania matematiky v škole. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 210×298 mm Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách