Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Ivana Bartlová) - Ivana Bartlová

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Ivana Bartlová)

Edice SPBI Spektrum XIV.


🍌 Odosielame o 10 dní.
4,49€
Zľava 7%
4,18€

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky - nařízení REACH a tím došlo i k úpravě zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění novelizačního zákona č. 371/2008 Sb. Dále bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 - nařízení CLP. Je pochopitelné, že i přijetí nařízení CLP souvisí s potřebnou úpravou zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Byl vydán zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a jeho prováděcí předpis - vyhláška MPO č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Z uvedených důvodů bylo nutné přepracovat a upřesnit původní publikaci Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (směsí), která i nadále
doplňuje Nebezpečné látky I.

Jazyk: český Rok vydania: 2012 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788073851125 Počet strán: 69 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách