Kniha Daniel (Baldwinová G. Joyce) [CZ]

Kniha Daniel je více než ostatní knihy předmětem různých učených debat a interpretací. Některé tyto názory vážně zatemňují...


🍌 Odosielame o 7 dní.
4,00€
Zľava 7%
3,72€

Kniha Daniel je více než ostatní knihy předmětem různých učených debat a interpretací. Některé tyto názory vážně zatemňují její význam a zvěst pro dnešní církev, nebo svou spletí kritických detailů zmenšují její dopad. Autorka Joyce G. Baldwinová se tu snaží vyložit své upřímné a důkladně obhájené názory na mnohé aspekty proroctví, která, i když mohou zůstat tajemstvím až do posledního dne, vyžadují další zkoumání, aby poukázala na svou závažnost i dnes.

„Kniha Daniel se liší od ostatních knih, které tvoří Starý zákon. Tento fakt je zřejmý i čtenáři bez teologického vzdělání... Zdá se, že používáním snů a vidění, znamení, symbolů a čísel určuje směr dějin a upozorňuje na význam dějin tím, že mapuje jejich směr tak, jak postupují ke svému konci. V odborné terminologii je proto tato kniha eschatologická (ř. eschaton, konec). Je ve svých možnostech univerzální tak jako první kapitoly Genesis a navíc podává komplexní pohled na historické období. To umožňují různá zvláštní vidění, která zjevují Danielovi Boží záměr se světem. Takové odhalení historie z božského pohledu je charakteristickým znakem apokalypsy (ř. apokalypsis, zjevení).“


Obsah:

Obecná předmluva
Předmluva autorky
Použité zkratky
Úvod
I. Předběžný pohled na knihu
II. Otázky historie
III. Původní jazyky
IV. Datovaní a jednota knihy
V. Literární žánr
VI. Struktura
VII. Interpretace
VIII. Text a kánon
IX. Některá důležitá data pro knihu Daniel
X. Zlomky rukopisů z Kumránu
XI. Jiné dokumenty, které se vztahují k Danielovi
Rozbor 87
Komentář 89
Dodatky
Nebúkadnesarův sen o soše 109
Modlitba nabonida 132
Syn člověka 168
Některé interpretace „sedmdesáti sedmi“ 194

Předmluva autorky:
V současné době je psaní komentáře ke knize Daniel totéž jako být hluboko ve vrcholu zvedající se vlny. Je tu hnutí, které se dnes valí jako rozbouřené moře. Zdá se, že učené články nás přímo zaplavují a radikální myšlení zpochybňuje dlouhá léta přijímané mapy, podle kterých se řídili odborníci v minulosti. Je tu zmatek, pocit, jako když jsme na moři a nejsme si jisti, kterým směrem nás proud unáší a také pocit, že máme příliš málo odborného poznání, abychom dokázali adekvátně zhodnotit jednotlivé azimuty. Nicméně, jestliže se dokážeme udržet nad hladinou, tato situace může být pro nás velice napínavá. Často mám obavy, že se topím v množství názorů a musím znova vyplavat nad hladinu a začít od začátku. Všem bude zřejmá má závislost na mnoha učených knihách a komentářích. Pokud jsem si byla vědomá názorů a informací, snažila jsem se poskytnou v odkaze pod čarou jejich zdroj. Možné ale je, že jsem vám některé tyto zdroje zůstala dlužná, neboť jsem si je neuvědomila. Můj dík patří především panu A. R. Millardovi, přednášejícímu hebrejštiny a starých semitských jazyků na Liverpoolské univerzitě, a také Dr. L. C. Allenovi, přednášejícímu starozákonní jazyk a exegezi na London Bible College, kteří přečetli rukopis a vnesli do něho své poznání. Jsem velice vděčná za jejich návrhy, ze kterých jsem většinu do textu začlenila. Také chci poděkovat profesoru D. J. Wisemanovi, redaktorovi starozákonních komentářů Tyndale za to, že mně pozval, abych přispěla dalším dílem, a že mi dal také k dispozici svoji moudrost a odborné vědění. Jsem si vědoma, že tato knížka vychází dřív než by byla hotová, ale v určité chvíli se prostě musí přestat. A tak, abych se vrátila k metaforám s mořem a vodou, člověk musí spálit za sebou všechny mosty a čelit tomu, co přijde. Budou-li křesťané povzbuzeni k tomu začít znova pracovat na knize Daniel, abychom se tak společně mohli přiblížit k jejímu jádru, mé snažení stálo zato.
Joyce Baldwin

Jazyk: český Rok vydania: 2003 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 8089067131 Počet strán: 210 Väzba: brožovaná