📚 Aktuálne knižné zľavy

Kniha Daňové zákony 2013 -

Daňové zákony 2013

Všetky daňové zákony v plnom znení platné v roku 2013

Perex (2013)

🍎 Vypredané
4,49€

Úplné znenie všetkých najdôležitejších daňových zákonov aj s vyznačenými zmenami a komentárom (13 najdôležitejších zákonov pre rok 2013)

§ Zákon o dani z príjmov
§ Zákon o dani z pridanej hodnoty
§ Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
§ Zákon o spotrebnej dani z liehu
§ Zákon o spotrebnej dani z vína
§ Zákon o spotrebnej dani z piva
§ Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
§ Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady
§ Zákon o správe daní (daňový poriadok)
§ Zákon o účtovníctve
§ Zákon o cestovných náhradách

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 209×296 mm Počet strán: 232 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách