Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Sociálna gerontológia (Ladislav Hedgyi a kolektív) - Ladislav Hedgyi,

Sociálna gerontológia (Ladislav Hedgyi a kolektív)

Ladislav Hedgyi, • Herba (2012)

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,54€
Zľava 5%
11,00€

Zoznam tabuliek a grafov . . . 4

Zoznam používaných skratiek . . . 7

A. Sociálna gerontológia ako vedný odbor . . . 8
1 Sociálna medicína a sociálna gerontológia . . . 8
2 Postavenie sociálnej gerontológie ako interdisciplinárneho vedného odboru . . . 10
2.1 Sociálna gerontológia . . . 10
2.2 Sociálna gerontológia a verejné zdravotníctvo . . . 11
2.3 Sociálna geriatria a sociálna práca . . . 13

B. Starnutie populácie . . . 16

C. Zdravotný stav staršej populácie . . . 21
3 Determinanty zdravia . . . 21
4 Starnutie organizmu . . . .22
5 Zvláštnosti ochorení v starobe . . . 27
5.1 Geriatrický maladaptačný syndróm . . . 30
6 Zdravie seniorov v Európe a na Slovensku . . . 33
7 Koncepcia geriatrie . . . 37
8 Súčasný stav zdravotnej starostlivosti o seniorov v SR . . . 42
9 Dopady reformy zdravotníctva na seniorov . . . 46
10 Prevencia v geriatrii . . . 48
11 Sociálne služby . . . 50
11.1 Opatrovateľská služba . . .52
11.2 Niektoré problémy zdravotnej starostlivosti v Zariadeniach sociálnej starostlivosti . . . 55
11.3 Senior v dlhodobej inštitucionálnej starostlivosti . . . 63
11.4 Riziká dlhodobého inštitucionálneho pobytu . . . 65
12 Sociálna práca . . . 69
13 Starý človek na konci života . . . 75
13.1 Paliatívna a hospicová starostlivosť . . . 77
13.2 Eutanázia a dystanázia . . . 78
13.3 Suicidalita vo vyššom veku ako prejav adaptačného zlyhania . . . 81

D. Sociálne problémy seniorov . . .87
14 Senior na trhu práce . . . 87
15 Bývanie starých ľudí . . . 91
16 Senior v rodine . . . 92
17 Senior v doprave . . . 93
18 Senior v politike . . . 96
19 Senior v komunite . . . .98
19.1 Vulnerabilné skupiny: Rómovia . . . 99
19.2 Vulnerabilné skupiny: bezdomovci . . . 103
20 Rovnosť v zdraví . . . .111
21 Práva starších pacientov . . . 117
22 Ageismus . . . 127
23 Geriatrické sociálne syndrómy . . .128
23.1 Násilie na starších ľuďoch . . . .130
24 Dlhodobá starostlivosť . . . 133
25 Rizikové skupiny seniorov . . . 136
26 Fajčenie a alkohol u seniorov . . . 139
27 Národný program aktívneho starnutia v EÚ . . . 142
28 Dobrovoľnícka činnosť . . . 143

E. Zdravé starnutie . . . 147
29 Zdravé starnutie ako jeden z cieľov Programu SZO „Zdravie 21“ . . .147
30 Výchova k zdraviu vo vyššom veku . . .150
31 Príprava na starnutie . . . 152
32 Možnosti edukácie vo vyššom veku . . . 153
33 Univerzity tretieho veku . . . 154
34 Kreativita vo vyššom veku . . . .155
35 Výživa v starobe . . . .161
36 Telesná aktivita . . .163
37 Komunikácia so seniorom . . .164
38 Kvalita života v séniu . .170

F. Perspektívy starostlivosti o seniorov v 21. storočí . . .171

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 169×239 mm ISBN: 9788089171996 Počet strán: 176 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách