🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Kniha Aktualizácia III/3 2012 -

Aktualizácia III/3 2012


🍎 Vypredané
3,60€

Obsah AKTUALIZÁCIE III/3 2012

1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.............................................2

/2. aktualizácia/ 4. kapitola k zborníku Zákony III/2012
úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z.
po zmene zákonom č. 252/2012 Z. z.
účinnosť 1. Septembra 2012, 1. Januára 2013 a 1. Augusta 2016

2. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení........................................163

/2. aktualizácia/ 4. kapitola k zborníku Zákony III/2012
úplné znenie zákona č. 580/2004 Z. z.
po zmene zákonom č. 252/2012 Z. z.
účinnosť 1. Januára 2013

3. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení....................195

/1. aktualizácia/ 4. kapitola k zborníku Zákony III/2012
úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z.
po zmene zákonom č. 252/2012 Z. z.
Účinnosť 1. Septembra 2012, 1. Januára 2013 a 1. Januára 2014

4. Zákon č. 311/2011 Z. z. zákonník práce........................................................287

upozornenie na zmenu zákona č. 311/2004 zmenené zákonom č. 251/2012 Z.z. a
zákonom č. 252/2012 Z.z.
účinnosť 1. Septembra 2012 a 1. Januára 2013

5. Opatrenie č. 239/2012 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa ....................................................................288

účinnosť 1. Septembra 2012

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 145×214 mm Počet strán: 288 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách