Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

100 otázok o odpovedí - Zákonník práce o Odpady

Závislá činnosť, Sociálny fond, Biologicky rozložiteľný odpad


🍌 Odosielame o 14 dní.
7,90€
Zľava 10%
7,11€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Publikácia je členená do kapitol – Zákonník práce a Odpady po novelách. Podrobnejšie sa problematike venujeme prostredníctvom názorných príkladov v podkapitolách závislá práca, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, biologický rozložiteľný odpad alebo zálohovanie PET fliaš a Odpady vzniknuté v rámci testovania na COVID–19...

Titul obsahuje:
Zákonník práce

– Závislá činnosť
– Sociálny fond
– Stravovanie zamestnancov
Odpady – zmeny
– Základná problematika odpadov
– Biologicky rozložiteľný odpad
– Odpady vzniknuté v rámci testovania na COVID–19
– Odpady v obciach
– Zmeny po ostatnej novele zákona
– Zálohovanie PET fliaš

• Zákonník práce
Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v mene zamestnávateľa a v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov...

• Odpady – zmeny
Prvoradým cieľom politiky v oblasti nakladania s odpadmi by mala byť minimalizácia negatívnych účinkov tvorby a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.
Politika odpadového hospodárstva by sa mala zameriavať aj na obmedzovanie využívania prírodných zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a opätovné použitie a recyklácia materiálov by sa mali uprednostňovať pred energetickým zhodnocovaním odpadu, ak je to z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska možné a vhodné...

Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081622137 Rozmer: 150×211 mm Počet strán: 80 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách