Bazár kníh za najsuper ceny!

Poradca 4/2020 - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní – nový zákon s komentárom (e-kniha)

Zálohovanie jednorazových obalov, Miestne dane, Sociálne služby

PDF Poradca s.r.o. (2021) • Edícia Poradca • Séria Poradca 2020

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,80€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Nový zákon o ukončení „starých exekúcii“ zasiahne všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktoré v tzv. starých exekúciách, t. j. v exekučných konaniach vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017, boli účastníkmi konania. Za účastníka konania sa v zmysle predpisov účinných do 31. marca 2017 považuje nielen oprávnený a povinný, ale aj iná osoba, a to v tej časti exekučného konania, v ktorej jej zákon toto postavenie priznáva (napr. manžel povinného), ako aj poverený exekútor, pokiaľ súd rozhoduje o trovách starej exekúcie. Nový zákona nadobudne účinnosť 1. 1. 2020, pričom k ukončeniu exekúcie musia byť splnené podmienky. O aké podmienky ide a akým spôsobom sa zákon dotkne podnikateľov, sa dočítate v komentári od JUDr. Horvátha.

Obsah:
Legislatíva
Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní – úplné znenie nového zákonu s komentárom
Poradenstvo
TÉMA ČÍSLA
Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje – nový zákon
DANE A ÚČTOVNÍCTVO
Miestne dane a poplatky
Formy obstarania DHM
Uvedenie DHM do užívania
Povinnosť daňovej registrácie na daňovom úrade
Daň vyberaná zrážkou
Virtuálna mena u podnikateľov - daňový a účtovný pohľad
PERSONALISTIKA A MZDY
Novela zákona o prídavku na dieťa
Sociálne a zdravotné poistenie – odvodové povinnosti
PRÁVO A PODNIKATEĽ
Register partnerov verejného sektora – zmeny
Podnikateľský servis
Zákon o sociálnych službách – zmeny

Rok vydania: 2021 Počet strán: 296 Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách