🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom

Mgr. Veronika Piscová, PhD. (1977) pracuje na Ústave krajinnej ekológie SAV. Počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK sa v...

Veronika PiscováVEDA (2011)

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
Zľava 7%
9,30€

Mgr. Veronika Piscová, PhD. (1977) pracuje na Ústave krajinnej ekológie SAV. Počas štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK sa v diplomovej práci zaoberala fytocenológiou a ekológiou spoločenstiev južných lesov. Výskum ekosystémov a vplyvov človeka na prírodu v supramontánnom až alpínskom pásme pohorí Belianske a Vysoké Tatry zhrnula v dizertačnej práci, ktorá sa stala podkladom tejto publikácie.
Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých vedeckých prác a monografií. Zúčastňuje sa na riešení domácich aj zahraničných vedeckých projektov.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 170×240 mm ISBN: 9788022412209 Počet strán: 227 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách