👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; - konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky...


🍎 Vypredané
33,00€
Zľava 7%
30,69€

Rada Európy a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd; - konanie o individuálnej sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva; - výkon rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva; - podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmys le článku 34 Dohovoru; - podmienky prijateľnosti sťažnosti v zmysle článku 35 Dohovoru; - zákaz mučenia; - právo na slobodu a bezpečnosť; - právo na spravodlivé súdne konanie; PRÍLOHY: dokumenty upravujúce konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. ...viac»

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788096955459 Počet strán: 571 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách