👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Komentár

C. H. Beck (2012)

🍎 Vypredané
49,00€

Komentár relatívne detailne analyzuje jednotlivé ustanovenia zákona o správnom konaní a do určitej miery sa snaží interpretácii niektorých inštitútov správneho konania poskytnúť nový rozmer. Autori majú za to, že aj keď bol zákon o správnom konaní prijatý v roku 1967, aj takmer o päťdesiat rokov neskôr je v praxi naďalej aplikovateľný. Je však potrebné, aby sa výklad niektorých ustanovení tohto procesného predpisu „pohol v čase“, a to aj bez toho, aby boli samotné ustanovenia legislatívne menené. Predmetný komentár teda nenahrádza existujúce diela podobného druhu na knižnom trhu, ale ich primeraným spôsobom dopĺňa a v určitých smeroch poskytuje aj alternatívne postoje ku „klasickým“ výkladom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2012 Rozmer: 135×200 mm ISBN: 9788074004223 Počet strán: 376 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách