💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Kniha Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov - Jozef Alberty

Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov

na skúšky odbornej spôsobilosti a pre prax II.

Jozef AlbertyEpos (2002)

🍎 Vypredané
14,24€

Druhá časť populárnej publikácie od renomovaného autora je určená pre prípravu elektrotechnikov na skúšky odbornej spôsobilosti, doplnená o nové legislatívne predpisy.

Z obsahu:
Legislatívne predpisy

- Nariadenie vlády SR č.117/2001 Z.z. z 28.3. 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných

systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

- Zákon NR SRč. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce

- Nariadenie vládySR č. 391/1999 Z.z. zo 16.12. 1999, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

technických požiadavkách na strojové zariadenia

- Nariadenie vlády SR č. 392/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podbobnosti o technických

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa

používajú v určitom rozsahu napätiaElektrické inštalácie budov- Ochrana pred úrazomelektrickým prúdom

(STN 33 2000-4-41, HD 384.4.41.S2)

- Uzemňovaciesústavy a ochranné vodiče

(STN 33 2000-5-54, HD 384.5.54.S1)

- STN 33 2000-1 :časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

- Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér, časť 10: Určovanie priestorov s

nebezpečenstvom výbuchu (STN EN 60079-10;33 23 20)

- Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér, časť 14: Elektrická inštalácia v

priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

(STN EN 60079-14; 33 23 20)

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2002 Rozmer: 140×205 mm ISBN: 8080574170 Počet strán: 252 Väzba: pevná

Zaradené v kategóriách