👑 Kráľovské knižné leto = Veľké zľavy

Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok

Analýza poznatkov z teórie a praxe

Eurokódex (2011)

🍎 Vypredané
9,50€

Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konanej pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, J.E. pána doc. JUDr. Ivana GAŠPAROVIČA, CSc..

Oblasti konferencie:

Trestné právo hmotné (10 príspevkov)
Trestné právo procesné (10 príspevkov)
Trestné právo v širších súvislostiach (26 príspevkov)

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: neuvedený ISBN: 9788089447572 Počet strán: 552 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách