Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená - Renáta Somorová

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. – 9. ročník (Somorová Rená

Pracovný zošit


🍎 Vypredané
5,60€

Pre žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom

Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie a na vlastné ciele. Rôzne testovania preukazujú, že čitateľská gramotnosť je na slovenských školách na nepostačujúcej úrovni a stále sa zhoršuje. Publikácie pomáhajú preklenúť priepasť medzi starou školskou metódou memorovania a novou, založenou na samostatnej práci žiakov s textom. Sú v súlade s učebnými osnovami, uplatňujú sa v nich medzipredmetové vzťahy - obsahujú texty z rôznych odborov /biológia, dejepis, geografia, fyzika, chémia.../. Význam publikácií spočíva najmä v tom, že prichádzajú na trh v čase, keď nie sú k dispozícii žiadne učebné pomôcky na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 205×290 mm ISBN: 9788007019447 Počet strán: 64 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách