🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

2. rozšírené vydanie


🍌 Odosielame o 11 dní.
18,52€
Zľava 17%
15,37€

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu, ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje nielen potrebu získavania praktických skúseností pri interpretácii občianskoprávnych noriem a pri ich aplikácii na konkrétny skutkový stav, ale aj potrebu prehĺbenia teoretických vedomostí a uvedomenia si interdisciplinárnych a európskych súvislostí občianskeho (súkromného) práva. Cvičebnica je rozdelená do dvoch častí - prvá časť obsahuje vo forme pracovných listov súbory krátkych prípadov, úloh, kontrolných a testových otázok, doplňovačiek a grafických znázornení vybraných právnych inštitútov, využiteľných najmä pri praktickom precvičovaní poznatkov získaných vo forme prednášok; druhá časť obsahuje prípadové štúdie so širším záberom problematiky a zložitejším skutkovým stavom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 153×229 mm ISBN: 9788073803377 Počet strán: 256 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách