📚 Horúce knižné zľavy

Sociálna psychológia

Publikácia, po ktorej ste siahli, je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií...

Enigma (2011)

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
Zľava 21%
5,53€

Publikácia, po ktorej ste siahli, je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií (napríklad v odboroch psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika a iných) ako i širšej verejnosti, ktorá sa zaujíma o podstatu a fungovanie sociálnych javov a systému, v ktorom človek vo všetkých fázach jeho vývinu existuje.

Vysokoškolská učebnica je členená do jedenástich kapitol, v ktorých autori prezentujú historicky významné a neustále aktuálne, ako i najnovšie poznatky z domácich i zahraničných odborných zdrojov. V prvých deviatich kapitolách približujeme podstatné témy viažuce sa na predmet sociálnej psychológie (predmet, teórie a metódy sociálnej psychológie; socializácia; sociálne poznávanie; postoje, stereotypy, predsudky a možnosti ich zmien; afiliácia, sociálna príťažlivosť a láska; sociálny vplyv, vodcovstvo a moc; sociálne (agresívne a prosociálne) správanie; sociálne skupiny; sociálna kompetencia a sociálna komunikácia), desiata a jedenásta kapitola spadajú do rámca aplikovanej sociálnej psychológie (s dôrazom na školské prostredie a zdravie človeka). Za každou kapitolou čitateľ nájde krátku sumarizáciu nosných tém jednotlivých kapitol pod názvom „Zhrnutie“ a zoznam literatúry, ktorá sa do obsahu kapitoly premietla.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 146×210 mm ISBN: 9788081330025 Počet strán: 295 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách