📚 Horúce knižné zľavy

Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu


🍎 Vypredané
9,05€

Zborník obsahuje príspevky, ktoré reflektujú nielen vývoj ústavného práva za posledných 20 rokov, ale i vývoj a súčasný stav iných, súvisiacich právnych odvetví. Časové obdobie dvoch decénií už poskytuje dostatočne veľký časový odstup na zamyslenie akí sme boli, akí sme a snáď i akí budeme. Takýto časový odstup umožňuje pohľad síce už s určitou dávkou „veľkodušnosti“, ale pritom ešte vždy s rozumnou dávkou kriticizmu. Autori sa venujú otázkam ústavnosti, ústavných zmien, nových prvkov v ústavných systémoch, rozhodovania ústavných súdov, ako aj vzťahu vnútroštátneho a medzinárodného práva či parciálnym otázkam mechanizmu zakotvenia a ochrany základných práv a slobôd. Práve skutočnosť, že autori jednotlivých príspevkov sa venujú otázkam rôznych právnych odvetví, vytvára vhodné podmienky na „premostenie“ čiastkových problematík týchto právnych odvetví a vytvorenie zaujímavej mozaiky ich vývinu a smerovania počas ostatných 20 rokov, ktorá je potom centrálne sledovaná optikou predovšetkým ústavného práva. Zborník je o to zaujímavejší, že na ňom participovali zástupcovia viacerých generácií českej a slovenskej (či možno lepšie povedané československej) právnej vedy.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2011 Rozmer: 148×205 mm ISBN: 9788073803025 Počet strán: 188

Zaradené v kategóriách