🔥 Nový prípad Dominika Dána na sklade!

Tamara Paceková

Našli sme 4 titulov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Tamara Paceková, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v...

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
25,00€
22,50€

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Tamara Paceková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a...

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je harmonizovaný najmä s rámcovou smernicou 89/391 a na ňu nadväzujúcimi smernicami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,70€
21,57€

Kódovník najčastejšie zisťovaných nedostatkov technických zariadení

Kódovník najčastejšie zisťovaných nedostatkov technických zariadení

Tento CD – product Vám prináša najčastejšie sa opakujúce nedostatky v oblasti BOZP s vyhradenými technickými zariadeniami zdvíhacími, elektrickými, plynovými a tlakovými... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
42,00€

Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné)

Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení (ročné predplatné)

Ročné predplatné garantovaných informácií v odbornej príručke, ktorá Vám poskytne rozsiahly prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
286,80€