🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Slavomil Fischer

Našli sme 4 titulov

Delikvence

Delikvence (e-kniha)

Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda, Grada (2019)
Analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj

Monografie vychází ze zkušeností autorů z práce s delikventy ve věznicích a výchovných ústavech. V tomto prostředí dochází k náročným, často dramatickým životním situacím. Reakce delikventů se promítají i do jejich... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,17€

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika (e-kniha)

Slavomil Fischer, Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda, Jiří Škoda, Triton (2014)
Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální

Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,30€

Psychologie kriminálního chování

Psychologie kriminálního chování (e-kniha)

Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer, Grada (2020)
Vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace

Publikace se věnuje závažné sociální problematice deliktů a trestných činů. Přináší analýzu kriminálního chování i psychologických a edukačních problémů, které souvisejí s ovlivňováním chování osob v průběhu výkonu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
11,74€

Sociální patologie

Sociální patologie (e-kniha)

Slavomil Fischer, Jiří Škoda, Grada (2014)
Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání

Druhé vydání úspěšné publikace bylo rozšířeno o aktuální poznatky teorie a praxe. Vyžádal si je rostoucí zájem odborné i širší veřejnosti o problematiku nežádoucích jevů. Samostatná kapitola je věnována novému fenoménu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
13,07€