❄️Aktuálne knižné zľavy

S. Škutétyová

Našli sme 6 titulov

Vlastiveda pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a zároveň rozvíja. Obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

Vlastiveda pre 4. ročník špeciálnych základných škôl

S. Škutétyová, J. Rohovská, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec),...

Učebnica Vlastiveda 4 prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Honismeret e speciális alapiskolák 5. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica Vlastiveda 5 svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané poznatky upevňuje a...

Učebnica Vlastiveda 5 pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským svojím obsahom nadväzuje na učebnicu vlastivedy pre 4. ročník, pričom získané... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Honismeret e speciális alapiskolák 6. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Rohovská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych cvičení sa žiaci oboznámia so...

Pracovný zošit z vlastivedy pre žiakov 6. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykomtvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Honismeret e speciális alapiskolák 5. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Žišková, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznych cvičení sa žiaci oboznámia so...

Pracovný zošit z vlastivedy pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Honismeret e speciális alapiskolák 4. osztálya számára

S. Škutétyová, J. Rohovská, Expol Pedagogika (2013)
Pracovné listy z vlastivedy spolu s učebnicou pomáhajú pri rozvoji kľúčových kompetencií žiaka. Prostredníctvom kreatívnych...

Pracovné listy z vlastivedy pre žiakov špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským spolu s učebnicou pomáhajú pri rozvoji kľúčových kompetencií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,00€
5,40€