❄️Novoročné knižné zľavy

Romana Smyčková

Našli sme 4 titulov

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€

Civilné mimosporové konanie

Civilné mimosporové konanie

Romana Smyčková, , C. H. Beck (2016)
Konania v niektorých statusových veciach Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v...

Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku je významným medzníkom v diferenciácii právnej úpravy civilného procesu. Civilný mimosporový poriadok je systematicky, ale aj materiálne prispôsobený regulácii tých procesných postupov, ktoré sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,00€

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva

Denisa Dulaková, Romana Smyčková, C. H. Beck (2011)
Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,...

Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
45,00€

Ako postupovať v súdnom spore

Ako postupovať v súdnom spore

Romana Smyčková, Príroda (2007)
Každodenný život a medziľudské vzťahy prinášajú so sebou aj konfliktné situácie, z ktorých mnohé vyústia do riešenia súdnou...

Každodenný život a medziľudské vzťahy prinášajú so sebou aj konfliktné situácie, z ktorých mnohé vyústia do riešenia súdnou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,96€