📚 Aktuálne knižné zľavy

Monika Miňová

Našli sme 19 titulov

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
8,28€

Pohybový program pre deti materských škôl

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,95€
4,60€

Prosociálna výchova v materskej škole

Prosociálna výchova v materskej škole

Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová, Rokus (2002)
Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese

Publikácia poskytuje konkrétne prosociálne aktivity, ktoré učiteľky využíjú vo výchovnovzdelávacom procese Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,62€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole

Hospitácia riaditeľky v materskej škole

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,29€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Monika Miňová, Rokus (2017)
Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou...

Cieľom učebného textu je poukázať na potrebu a význam kooperácie materskej školy s rodinou, materskej školy so základnou školou a kooperáciu materskej školy s ďalšími... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
6,90€
6,42€

Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie

Anna Fabíková, Monika Miňová, Rokus (2008)
Publikácia nám poskytuje teoretické ponorenie sa do emocionálnej oblasti a uvádza projekty na rozvoj socio-emocionálnych...

Publikácia nám poskytuje teoretické ponorenie sa do emocionálnej oblasti a uvádza projekty na rozvoj socio-emocionálnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
7,60€
7,07€

Rozvíjanie emocionality dieťaťa predškolského veku

Eva Semanová, Monika Miňová, Rokus (2008)
Kto som ja? Kto si ty ? Predškolský vek je len krátke obdobie v živote človeka, no práve tento krátky čas dáva jedinečnú...

Kto som ja? Kto si ty ? Predškolský vek je len krátke obdobie v živote človeka, no práve tento krátky čas dáva jedinečnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,28€
4,91€

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
alebo Montessori pedagogika pre každého

Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je najnovšia a najaktuálnejšia slovenská odborná publikácia o pedagogike Márie Montessoriovej, ktorej cieľom je poskytnúť ucelenú ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,95€
10,18€

Environmentálna výchova v materskej škole

Environmentálna výchova v materskej škole

Problematika environmentálnej výchovy v teoretickej a praktickej rovine s konkrétnymi edukačnými postupmi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,35€

Ruka v ruke

Monika Miňová, , Rokus (2017)
Materská škola - Dieťa - Rodina Odborná publikácia má ambíciu prakticky ukázať všetkým zainteresovaným vo výchove a...

Odborná publikácia má ambíciu prakticky ukázať všetkým zainteresovaným vo výchove a vzdelávaní dieťaťa predškolského veku možnosti a cesty vzájomnej spolupráce, ktoré by viedli k vytvoreniu kvalitného partnerstva materskej školy s rodinou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,90€
11,07€

Za oknami freinet(ovských) škôl

Odborná publikácia je zostavená v určitých krokoch, ktoré približujú učiteľskej verejnosti freinetovskú školu. Prvý krok je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,95€
7,39€

Pedagogika Márie Montessoriovej z pohľadu teórie a praxe

Pedagogika Márie Montessoriovej z pohľadu teórie a praxe prináša teoreticko-praktický pohľad na spôsob rozvíjania detskej osobnosti, možnosti aplikovania montessori pedagogiky v škole aj doma. Publikácia systematicky orientuje odborníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,19€
13,20€

Dieťa je tvorcom človeka

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
Odborná publikácia Dieťa je tvorcom človeka: Úvod od pedagogiky Márie Montessoriovej sa k čitateľovi dostáva v období...

Odborná publikácia Dieťa je tvorcom človeka: Úvod od pedagogiky Márie Montessoriovej sa k čitateľovi dostáva v období popularizácie pedagogiky, o ktorej pojednáva. Odborná publikácia je určená študentom, odborníkom, riaditeľom, učiteľom, ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Náš kolotoč šťastia

Eva Lacová, Monika Miňová, Rokus (2008)
Kompetencie dieťaťa predškolského veku v socio-emocionálnej oblasti môžeme rozvíjať aj prostredníctvom kvalifikovane...

Kompetencie dieťaťa predškolského veku v socio-emocionálnej oblasti môžeme rozvíjať aj prostredníctvom kvalifikovane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
5,94€
5,52€

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Pedagogika Márie Montessoriovej - terminologické minimum

Matej Slováček, Monika Miňová, Rokus (2017)
alebo Montessori pedagogika pre každého

Pedagogika Márie Montessoriovej – terminologické minimum alebo Montessori pedagogika pre každého je najnovšia a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,95€

Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán v podmienkach materskej školy

Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán v podmienkach materskej školy

Monika Varcholová, Milena Maliňáková, Monika Miňová, Rokus (2003)
Problematika veľmi aktuálna a potrebná pre prax. Učiteľky materských škôl získajú najnovšie informácie a praktické námety z...

Problematika veľmi aktuálna a potrebná pre prax. Učiteľky materských škôl získajú najnovšie informácie a praktické námety z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Pohybový program pre deti materských škôl

Pohybový program pre deti materských škôl

Monika Miňová, Rokus (2003)
Ako si spríjemniť osvojovanie a upevňovanie lokomočných pohybov prostredníctvom pohybových programov pre deti predškolského...

Ako si spríjemniť osvojovanie a upevňovanie lokomočných pohybov prostredníctvom pohybových programov pre deti predškolského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,29€

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšovaní správneho držania tela

Monika Miňová, Rokus (2002)
Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam....

Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým činnostiam.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,95€