❄️Aktuálne knižné zľavy

Michal Oláh

Našli sme 16 titulov

Rady Vladimíra Krčméryho

Michal Oláh, Štefan Hríb, W PRESS (2020)
Rozhovory s Michalom Oláhom a Štefanom Hríbom

Kniha rozhovorov Michala Oláha a Štefana Hríba s Vladimírom Krčmérym o roku dynamiky vývoja pandémie, prijatých opatreniach a pozemskej ceste, ktorá sa kráti... Táto kniha zachytáva celoročné postrehy a rady Vladimíra Krčméryho, a aj prie Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Finančná kontrola

Publikácia sa detailne zaoberá podstatou finančnej kontroly, aké požiadavky sa kladú na jej účinné fungovanie v kontexte celého kontrolného systému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,60€
22,42€

Daniel Pastirčák: Zaskočený večnosťou

Daniel Pastirčák, Michal Oláh, W PRESS (2020)
Rozhovory s Michalom Oláhom

V dvanástich rozhovoroch odhalíte osobný príbeh najznámejšieho slovenského ekumenického kazateľa počas jeho neraz tŕnistej cesty životom. Postupne odkrývame, ako mladý zarytý ateista rozmýšľajúci o samovražde zostal zaskočený... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Rozvojové trendy sociálnej práce

Publikace představující dějiny sociální práce a její rozvojové trendy. Tato odborná kniha reaguje na změny, ke kterým v posledních letech dochází v lidské společnosti. Procesy globalizace, zkracování vzdáleností, rostoucího množství informací... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Lektorské zručnosti

Lektorské zručnosti

Metodický manuál ktorý držíte v rukách vznikol v rámci realizovaného projektu Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom: Cielené odborné vzdelávanie zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku sociálnych vecí a rodiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,50€

Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Sociálne služby v legislatíve a v praxi

Michal Oláh, Božena Igliarová, IRIS (2015)
V legislatíve a v praxi Monografia "Sociálne služby v legislatíve a v praxi" má nadštandardnú odbornú a informačnú...

Na základe neustálych zmien prebiehajúcich v našej spoločnosti sa autori publikácie rozhodli venovať problematike sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z možných foriem sociálnej pomoci... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,00€

Atribúty sociálnych služieb

Atribúty sociálnych služieb

Môžeme konštatovať, že autori v knihe transparentným spôsobom interpretujú vysoko aktuálne otázky sociálnych služieb, ktoré sú relevantnou súčasťou realizácie akreditovaného študijného programu v študijnom odbore sociálna práca... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,99€

Sociálna práca

Sociálna práca

Tredie doplnené a prepracované vydanie titulu: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,71€

Ceny v marketingu

Ceny v marketingu

Michal Oláh, , Elita (2009)
O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať,pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť...

O význame cien v marketingových aktivitách nie je potrebné osobitne sa zmieňovať, pretože tvoria nevyhnutnú, dôležitú súčasť marketingových aktivít, najmä marketingového... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,42€

Sociálne služby

Sociálne služby

Michal Oláh, Božena Igliarová, Nataša Bujdová, IRIS (2013)
Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v...

Autori v publikácii vysvetľujú jednotlivé ustanovenia platného zákona o sociálnych službách. Vedieť a chcieť pomáhať v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,20€

Interný audit vo verejnej správe

Interný audit vo verejnej správe

Michal Oláh, Sprint dva (2008)
Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa...

Publikácia si kladie za cieľ analyzovať špecifickú oblasť vnútorného auditu, ktorý aj v podmienkach organizácií SR, ktoré sa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,71€

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa / Alternative Child Custody

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa / Alternative Child Custody

Michal Oláh, Ivan Krasko (2016)
Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa...

Veľká časť súčasných manželstiev sa ocitá v kríze, následkom ktorej dochádza k rozvodu. Pri rozvode je vždy dieťa najohrozenejším jedincom, následky si často nesie do života v podobe nespracovanej traumy, neschopnosti nadviazať osobné vzťahy, nedôvery... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,90€

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Sociálne poradenstvo a komunikácia

Druhé doplnené vydanie vybraných textov zo sociálneho poradenstva pre sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, psychológov a iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,58€

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,29€

Sociálna práca v praxi

Michal Oláh, IRIS (2016)
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,90€
15,72€