📚 Horúce knižné zľavy

Marianna Tomašková

Našli sme 1 titulov

Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom

Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom

Pod pojmom nebezpečná látka sa chápe každá kvapalina, plyn alebo tuhá látka, ktorá predstavuje riziko pre zdravie, alebo bezpečnosť zamestnancov-možno ju nájsť takmer na všetkých pracoviskách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,00€