🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Marek Majdan

Našli sme 1 titulov

Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva

Z obsahu: - Úvod - základné pojmy a definície; - Zber a spracovanie údajov; - Predstavenie a prvotné spracovanie údajov; - Miery centrálnej tendencie a rozptylu; - Odhady; - Overovanie hypotéz; - Analýza rozptylu; - Regresia a korelácia; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,60€
10,46€