📚 Aktuálne knižné zľavy

Leoš Navrátil

Našli sme 7 titulov

Fyzikální léčebné metody pro praxi

Fyzikální terapie je založena na léčebném využívání nejrůznějších forem energie. Nachází uplatnění ve všech lékařských, zdravotnických i v dalších oborech. Dominantní postavení má při léčbě pohybového aparátu, setkáváme se s ní jak na rehabilitačních.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,60€
14,51€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,56€
23,13€

Nové pohledy na neinvazivní laser

Leoš Navrátil, , Grada (2015)
Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a...

Terapeutický laser je využíván v medicíně více než 30 let. Systematický výzkum zaměřený na intracelulární změny a metabolické pochody v organizmu při fototerapii otevírá stále se inovující modifikace stávajících terapeutických schémat. Výrazným způsobem.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,88€
6,40€

Biomedicínská detekce ionizujícího záření

Leoš Navrátil, Zuzana Šinkorová, ČVUT (2014)
Organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v...

V monografii, jejímiž autory jsou přední odborníci v oborech radiobiologie a medicína katastrof, jsou popsány současné přístupy k monitorování radiační zátěže... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,53€
6,07€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Kniha je určená studentům bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,74€
19,29€

Medicínská biofyzika

Medicínská biofyzika

Leoš Navrátil, Jozef Rosina, , Grada (2005)
Rozvoj moderní medicíny nejen v diagnostice, ale rovněž v indikaci léčby a v léčbě samotné je dnes závislý na rozvoji fyziky...

Rozvoj moderní medicíny nejen v diagnostice, ale rovněž v indikaci léčby a v léčbě samotné je dnes závislý na rozvoji fyziky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
27,21€

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory

Leoš Navrátil, , Grada (2008)
Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se...

Učebnice je určena všem studentům bakalářského studia lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,48€