❄️Novoročné knižné zľavy

Lenka Karfíková

Našli sme 14 titulov

Duše zrcadlo

Lenka Karfíková, Triáda (2016)
Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi

Kniha se v šesti studiích obrací k dvěma vrcholným postavám křesťanské pozdní antiky Řehořovi z Nyssy a Aureliu Augustinovi.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,91€
12,94€

Anamnesis

Lenka Karfíková, Vyšehrad (2015)
Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se...

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,49€
6,97€

Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena

Lenka Karfíková, Vyšehrad (2019)
Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,99€
9,29€

Milost podle Theodora z Mopsuestie

Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,28€
5,84€

Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

Lenka Karfíková, Karolinum (2020)
Od Eusebia z Caesareje k Janu Filoponovi

Plotin, filosof alexandrijského vzdělání, který působil v letech 244–269 jako učitel v Římě, byl nejen zakladatelem novoplatonské školy, ale zároveň podstatně ovlivnil raně křesťanské autory. Ti se jeho myšlením inspirovali jak... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,80€
10,04€

Čas a řeč

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (2007)
Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,72€
9,97€

Mistr Eckhart a středověká mystika

Výbor z děl velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,49€
15,34€

Přátelství v Augustinových Vyznáních

Přátelství patřilo od starověku do oblasti filosofického uvažování. Bylo nejen námětem, ale i prostředím filosofických rozhovorů. Na oba tyto aspekty navázal a ve svých raných dílech je rozvinul jeden z nějvýznamnější myslitelů křesťanského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,99€
7,43€

Ideje a slova

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (2010)
Kniha s podtitulem "Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi" obsahuje šest...

Kniha s podtitulem "Studie k Augustinovi, Plótinovi, Abelardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi" obsahuje šest... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,16€
10,38€

Filosofie Augustinova mládí

Filosofie Augustinova mládí

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (2016)
Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon...

Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon od novoplatonských myšlenek pod vlivem křesťanství. Tento pohyb je představen na třech tématech nestejné šíře: na Augustinově... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€

O velikosti duše

Lenka Karfíková, Vyšehrad (2019)
Aurelius Augustinus

Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,99€
9,29€

Řehoř z Nyssy

Řehoř z Nyssy

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (1999)
Monografie zkoumá motiv lidského života jako nekončící cesty obrácené ustavičně kupředu a do budoucnosti v představě Řehoře...

Monografie zkoumá motiv lidského života jako nekončící cesty obrácené ustavičně kupředu a do budoucnosti v představě Řehoře... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,83€

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci

Lenka Karfíková, Zbyněk Šír, Centrum pro studium demokracie a kultury (2003)
Číslo, jeho význam pro strukturu skutečnosti i jeho alegorická interpretace patří od dob starých pythagorejců a od praxe...

Číslo, jeho význam pro strukturu skutečnosti i jeho alegorická interpretace patří od dob starých pythagorejců a od praxe... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,46€

Studie z patristiky a scholastiky

Studie z patristiky a scholastiky

Lenka Karfíková, OIKOYMENH (2003)
Studie věnované jednotlivým aspektům patristického a raněscholastického myšlení (Origenes, Řehoř z Nazianzu, Augustin,...

Studie věnované jednotlivým aspektům patristického a raněscholastického myšlení (Origenes, Řehoř z Nazianzu, Augustin,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,44€