Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

L. Bradáčová

Našli sme 8 titulov

Český jazyk 9 III. díl Pracovní sešit

Eva Beránková, L. Bradáčová, M. Horáčková, Alter (2016)
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory, které mohou být využity k opakování a procvičování učiva a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,96€
2,75€

Lidé kolem nás 5 pracovní sešit

Lidé kolem nás 5 pracovní sešit

L. Bradáčová, Milan Starý, Alter (0)
Aplikovaná etika pro 5. ročník prac. sešit

Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 5, je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech: základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,49€

Písanka 1

L. Bradáčová, Alter (2017)
Pro 1. ročník ZŠ nevázané písmo

Písanka 1 obsahuje nácvik velkých i malých tvarů samohlásek a písmen m, l, s, p, t, j, n, d a jejich užití ve slabikách, slovech a větách. Obsahuje také nácvik číslic, obrázkové doplňovačky a metodickou poznámku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,03€
0,96€

Písanka Uvolňovací cviky

L. Bradáčová, Alter (2017)
Pro 1. ročník ZŠ nevázané písmo

Sešit pro přípravné období nácviku psaní nevázaným psacím písmem v 1. ročníku ZŠ. Uvolňovací cviky píší žáci za doprovodu rytmických říkadel měkkou pastelkou na velkou plochu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,03€
0,96€

Lidé kolem nás 4 Etika

L. Bradáčová, Alena Šotolová, Milan Starý, Alter (0)
Aplikovaná etika pro 4. ročník

Obsahuje témata podle RVP ZV vzdělávacího okruhu Lidé kolem nás (Rodina, Soužití lidí, Chování lidí) a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Do učebnice jsou zařazeny konkrétní nebo modelové situace formou drobných příběhů, dětských debat apod. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,20€
2,98€

Lidé kolem nás 5 Etika

L. Bradáčová, Hana Staudková, Alena Šotolová, Alter (2011)
Aplikovaná etika pro 5. ročník

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,20€
2,98€

Písanka 2

L. Bradáčová, Alter (2017)
Pro 1. ročník ZŠ nevázané písmo

Písanka 2 obsahuje nácvik zbývajících písmen včetně q, x, w a jejich užití ve slovech a větách. Součástí jsou obrázkové doplňovačky a tabulka k odstřižení s obrázkovou abecedou nevázaného písma. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,03€
0,96€

Český jazyk 9 Máme rádi češtinu

L. Bradáčová, Jana Hrdličková, Alter (2015)
1. díl Učivo o jazyce

Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 9, I. díl, završuje upravenou řadu učebnic českého jazyka ALTER pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,32€
4,02€