📚 Aktuálne knižné zľavy

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 8 titulov

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2020)
Pracovný zošit

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
13,50€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom...

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€