📚 Aktuálne knižné zľavy

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 11 titulov

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl - pracovný zošit

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Dejepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od...

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
22,00€
20,46€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2020)
Pracovný zošit

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Zemepis pre 9. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,00€
4,65€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,63€

Dejepis pre 6. ročník základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Kvetoslava Mojtová, I. Domancová, S. Jovankovič, Expol Pedagogika (2006)
Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia...

Učebnica dejepisu sprevádza žiakov jednotlivými historickými obdobiami od praveku až po koniec staroveku. Žiaci sa oboznámia so životom ľudí v týchto obdobiach, zistia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,00€
19,53€

Dejepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
13,50€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Zemepis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€

Dejepis pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2014)
Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom...

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€