📚 Aktuálne knižné zľavy

Kvetoslava Mojtová

Našli sme 9 titulov

Történelem a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 8. ročník komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Történelem a speciális álapiskola 7. osztálya számára

Prvá z radu učebníc dejepisu pre špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským nadväzuje svojím obsahom na učebnice vlastivedy. Prostredníctvom krátkych textov a množstva ilustrácií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Történelem a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2005)
Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú...

Učebnica pre 9. ročník je poslednou v rade učebníc zemepisu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o...

Učebnica a učivo zemepisu nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Történelem a speciális alapiskolák 7. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2013)
Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci...

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 7. ročník komplexný celok. Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Földrajz a speciális alapiskolák 9. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom...

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,00€
8,37€

Történelem a speciális álapiskola 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2010)
Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa...

Učebnica dejepisu pre 8. ročník po obsahovej a formálnej stránke nadväzuje na učebnicu dejepisu pre 7. ročník. Žiaci sa oboznamujú s historickými udalosťami 20. storočia od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€

Földrajz a speciális alapiskolák 8. osztálya számára

Kvetoslava Mojtová, Expol Pedagogika (2004)
Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať...

Učebnica zemepisu po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
21,00€
19,53€