🎬 Filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Kolektiv autorů

Našli sme 67 titulov

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných (e-kniha)

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
21,01€

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby (e-kniha)

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
16,94€

Trestní právo procesní

Trestní právo procesní (e-kniha)

Kolektiv autorů, Wolters Kluwer ČR (2019)
7., aktualizované vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
46,69€

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.)

Veterinární zákon. Praktický komentář (č. 166/1999 Sb.) (e-kniha)

Praktický komentář k zákonu č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) se věnuje. Zdraví zvířat a jeho ochraně včetně souvisejících povinností chovatelů... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
37,78€

Teorie finančního práva a finanční vědy

Teorie finančního práva a finanční vědy (e-kniha)

Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
26,91€

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum Účetnictví podnikatelů 2018 (e-kniha)

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
27,16€

O strategii

O strategii (e-kniha)

To nejlepší, co bylo napsáno o podnikové strategii.  Pokud byste o strategii neměli číst nic jiného, těchto deset vynikajících nadčasových a stále aktuálních příspěvků z Harvard Business Review stojí za to. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,57€

Moje řeč

Moje řeč (e-kniha)

Neduhy současné češtiny vtipně a s nadhledem. Fejtónky o jazyce tvoří jednu z pravidelných rubrik internetového magazínu Literární bašta Dobré češtiny. Kniha Moje řeč přináší výběr těch nejlepších, rozšířený o několik... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,48€

Daňové zákony 2020 ČR XXL ProFi (díl druhý)

Daňové zákony 2020 ČR XXL ProFi (díl druhý) (e-kniha)

Kolektiv autorů, DonauMedia (2020)
Úplná znění platná v roce 2020 (díl druhý, právní stav 1. leden 2020)

Úplné znění daňových zákonů s komentářem novel (právní stav 1. 1. 2020). Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,59€

Bezpečný rozvoj regionu

Bezpečný rozvoj regionu (e-kniha)

Kolektiv autorů, Wolters Kluwer ČR (2016)
Základní koncept

Motivací autorů pro vznik této monografie byla snaha o otevření nového pohledu na vnímání reality, v jehož centru je koncept bezpečného rozvoje regionu, dát impuls k utváření způsobu pojetí a chápání tohoto jevu a současně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€

Lajkni si svůj lajf

Lajkni si svůj lajf (e-kniha)

Žij svůj život na plno. Žij svůj sen! Kdo chce v životě dělat, co ho baví, a bejt šťastnej, ať zvedne ruku! Hlásíte se všichni, že? A víte, jak se to dělá? Někdo možná tuší a pro ostatní máme pomocníka – naši knížku. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,48€

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (e-kniha)

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,96€

Sbírka klauzurních prací z trestního práva

Sbírka klauzurních prací z trestního práva (e-kniha)

Kniha přináší sadu klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního s řešením, které studentům poslouží jako vzor argumentace, způsobu uvažování nad zadáním klauzurní práce a jako ukázka pečlivého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,61€

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019 (e-kniha)

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
20,33€

Meritum Mzdy 2018

Meritum Mzdy 2018 (e-kniha)

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
29,50€

Civilní proces - Casebook

Civilní proces - Casebook (e-kniha)

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnut... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
33,91€

Didaktika mateřské školy

Didaktika mateřské školy (e-kniha)

Publikace nabízí aplikaci vybraných témat obecné didaktiky v předškolním vzdělávání. Nesnaží se zahrnout čtenáře výčty teoretických definic, ale čtivou formou nabízí informace, jak efektivně vzdělávat s ohledem na specifika... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
14,81€

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy (e-kniha)

Publikace Vás seznámí s podstatou nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, s přijatými opatřeními a možnou náhradou újmy. Toto onemocnění zasáhlo životy a zdraví lidí a přimělo vlády většiny zemí, včetně... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
27,33€

Kariérové poradenství na každý pád

Kariérové poradenství na každý pád (e-kniha)

Proč se kniha jmenuje Kariérové poradenství na každý pád? Název v sobě skrývá více významů, které autoři této knihy reflektují. Téma proměn trhu práce je čím dál tím více skloňované i v českém prostředí. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
8,49€

Za oknem

Za oknem (e-kniha)

Kolektiv autorů, Prostor (2020)
19 spisovatelů proti covid-19

Za vším hledej číslo 19. Nemoc, kterou se během pár měsíců nakazily miliony lidí a která ochromila ekonomiku světa, se jmenuje Covid-19. V reakci na ni se 19 spisovatelů rozhodlo pomoci v boji proti jejím dopadům. Každý z nich napsal... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,99€