💥 Októbrový výpredaj kníh = zľavy až do 80%

Juraj Dolník

Našli sme 9 titulov

Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny

Juraj Dolník, VEDA (2011)
Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej...

Kolektívne dielo Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny vzniklo ako reakcia na Koncepciu morfológie súčasnej spisovnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,50€
10,35€

Jazyk v pragmatike

Názov knihy hutne vyjadruje, že jej obsah sa týka prirodzeného jazyka v kontexte jeho používania a v svetle náuky o jeho fungovaní v sociálnom živote, ako aj v mentálnom svete jeho nositeľov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
7,63€

Jazyk v sociálnej praxi

Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedok na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,00€
11,70€

Jazyk v sociálnej kultúre

Jazyk v sociálnej kultúre

Kniha ponúka výklady autora zameraného na spätosť jazyka so sociálnou kultúrou. Pojem sociálna kultúra sa však zámerne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Teória spisovného jazyka

Teória spisovného jazyka

Juraj Dolník, VEDA (2010)
Autor v publikácii reaguje na tri fundamentálne otázky: Z čoho vzišla teória spisovnej slovenčiny a jej kultivovania? V...

Autor v publikácii reaguje na tri fundamentálne otázky: Z čoho vzišla teória spisovnej slovenčiny a jej kultivovania? V... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Všeobecná jazykoveda

Všeobecná jazykoveda

Juraj Dolník, VEDA (2010)
Opis a vysvetľovanie jazyka

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Jazyk, človek, kultúra

Jazyk, človek, kultúra

Juraj Dolník, Kalligram (2010)
Autor rozoberá rozmanité prejavy vzájomnej zviazanosti človeka s kultúrou s dôrazom na úlohu jazyka v tomto vzťahu. Na jazyk...

Autor rozoberá rozmanité prejavy vzájomnej zviazanosti človeka s kultúrou s dôrazom na úlohu jazyka v tomto vzťahu. Na jazyk... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€

Všeobecná jazykoveda

Všeobecná jazykoveda

Juraj Dolník, VEDA (2013)
Druhé vydanie tejto publikácie je rozšírené o jednu kapitolu: pripojila sa VIII. kapitola pod názvom Jazyk a komunikácia....

Druhé vydanie tejto publikácie je rozšírené o jednu kapitolu: pripojila sa VIII. kapitola pod názvom Jazyk a komunikácia. Nejde, prirodzene, o komplexný výklad tejto témy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Cudzosť - jazyk - spoločnosť

Cudzosť - jazyk - spoločnosť

Juraj Dolník, , IRIS (2015)
Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpretácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a...

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpreetácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov sú prístupy z pozície semiotiky, sociolingvistiky, etnolingvistiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,90€