Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Jaromír Tauchen

Našli sme 22 titulov

Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945

Za tématem této monografie se skrývá to nejkrutější a nejtrpčí období dějin německé justice. Byla to doba vyznačující se tím, že vláda státu ovládaného jednou stranou využívala soudnictví a jeho soudců k uskutečnění svých cílů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,37€
11,50€

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
18,41€

Encyklopedie českých právních dějin I.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Sexuální trestné činy včera a dnes (Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kolektiv)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, , Key publishing (2014)
Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se...

Sexuální trestná činnost není typická jen pro moderní společnost, ale lidstvo se s ní setkávalo od nepaměti. Se zdokonalováním mezilidské komunikace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
21,11€
19,63€

Encyklopedie českých právních dějin II.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Občanské zákoníky

Dvacetiletý vývoj českého právního řádu po roce 1989 znamenal zásadní změny ve směru jeho demokratizace. Vrchol tohoto vývoje představuje rekodifikace občanského práva. Autoři zákoníku vycházeli v podstatě z historických dokumentů, jakými byl návrh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
51,70€
48,08€

Civilní kodexy 1 díl - občanské zákoníky (Karel Schelle)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2010)
Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek...

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotématických sbírek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,86€
23,12€

Civilní kodexy - Procesní předpisy

Publikací základních občanskoprávních kodifikací autoři zahájili připravovanou řadu komentovaných monotematických sbírek pramenů práva. Tyto sbírky by měly sloužit jak studentům při psaní např. diplomových, rigorozních či disertačních prací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,15€
29,90€

Stát a právo v době Metternichově

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,42€
5,97€

Velké dějiny zemí Koruny české - Právo

Karolina Adamová, Antonín Lojek, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Paseka (2017)
Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy.<br> Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
37,13€
34,53€

Encyklopedie českých právních dějin IX. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2017)
Svazek Procesy (od roku 1950) - Pů

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Korupce (Karel Schelle) [CZ]

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2013)
Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím...

Korupce je fenomén, který lidstvo sužuje již od nepaměti. Zejména v poslední době se stala v České republice snad tím nejaktuálnějším tématem, které neustále naplňuje stránky sdělovacích prostředků. Z toho důvodu se členové právněhistorické společnosti Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,93€
14,81€

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Monografie podává v jedenácti kapitolách podrobný přehled o právní regulaci práce a jevů spojených s prací v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Pro pochopení sledovaného účelu vydávání některých pracovněprávních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
29,61€
27,54€

Encyklopedie českých právních dějin X. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Key publishing (2018)
Svazek R - Říš

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Obchodní kodexy

Soubor obchodních kodexů tvoří další sbírku v řadě komentovaných monotematických pramenů práva a navazuje tak na kodexy občanské. Stejně jako občanské kodexy sbírka má sloužit pro potřeby jak studentů, tak dalších badatelů v oblasti dějin... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,89€
26,87€

Encyklopedie českých právních dějin III.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,05€
62,36€

Encyklopedie českých právních dějin VII.

Encyklopedie českých právních dějin VII.

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€

Encyklopedie českých právních dějin IV. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin IV. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€

Encyklopedie českých právních dějin VI.

Encyklopedie českých právních dějin VI.

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€

Encyklopedie českých právních dějin V. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin V. (Karel Schelle, Jaromír Tauchen)

Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
67,05€