❄️Novoročné knižné zľavy

Ján Levoslav Bella

Našli sme 12 titulov

Piesne pre nižší hlas a klavír

Podstatným prínosom Jána Levoslava Bellu do slovenskej piesňovej tradície, ktorá v druhej polovici 19. storočia stavala na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,00€
13,95€

Súborné dielo

Ján Levoslav Bella, Hudobné centrum (2018)
F:I, 5 - Wende dich zu uns, o Herr

Bellova kantáta Wende dich zu uns, o Herr pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester odznela na koncerte, na ktorom sa Bella lúčil so sibinskými spoluobčanmi po 38 rokov svojej činnosti pre túto nemeckú komunitu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Skladby pre husle, violončelo, fagot, harmónium s klavírnym sprievodom - Súborné dielo

Ak existuje nejaký základný kameň novodobej slovenskej hudobnej kultúry, tak je ním tvorba Jána Levoslava Bellu (1843–1936). Jeho dielo dodnes predstavuje vrcholnú autorskú kvalitu, a to vo všetkých žánroch, v ktorých tvoril... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Skladby pre klavír - Súborné dielo

Ak existuje nejaký základný kameň novodobej slovenskej hudobnej kultúry, tak je ním tvorba Jána Levoslava Bellu (1843–1936). Jeho dielo dodnes predstavuje vrcholnú autorskú kvalitu, a to vo všetkých žánroch... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Súborné dielo F:I, 1 - Uns ist zum Heil ein Kind geboren

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,20€
12,28€

Missa in C

Ján Levoslav Bella, Národné hudobné centrum (2017)
Ján Levoslav Bella komponoval svetskú aj cirkevnú hudbu. Z jeho početných omšových kompozícií pre rôzne obsadenie sa mnohé...

Ján Levoslav Bella komponoval svetskú aj cirkevnú hudbu. Z jeho početných omšových kompozícií pre rôzne obsadenie sa mnohé stratili, preto dnes z tejto tvorby poznáme iba niekoľko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
40,00€
37,20€

Súborné dielo

Ján Levoslav Bella, Hudobné centrum (2018)
E:I, 3 - Missa in d

Ján Levoslav Bella skomponoval v službách katolíckej cirkvi v Banskej Bystrici a v Kremnici niekoľko desiatok sakrálnych skladieb určených k liturgii, z ktorých sa zachovalo o. i. aj šesť omší pre zbor a orchester. Missa in d patrí medzi om? Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Súborné dielo F:I, 2 - Christus hat geliebt die Gemeine

Trojčasťová veľkonočná kantáta Christus hat geliebt die Gemeine pre barytón, zbor a orchester je protestantská liturgická skladba Jána Levoslava Bellu a pochádza z roku 1907... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,70€
17,39€

Súborné dielo F:I, 3 - Ach, bis zum Tod am Kreuz

Pre pašiový týždeň vznikla tiež Bellova „pôstna kantáta“ Ach, bis zum Tod / Ach, až po smrť pre sólový bas, zbor a orchester. Zhudobnené texty sú zamerané na rozjímanie Kristovej smrti v troch častiach... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Súborné dielo F:I, 4 - Gott sei mir gnädig

Malá reformačná kantáta Gott, sei mir gnädig patrí k dielam, ktoré Bella napísal čoskoro po presídlení do Sibine, už roku 1883. Bella tu zhudobňuje biblický text o vzájomnosti, ktorá nastala medzi najvyššou autoritou a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Súborné dielo B:5 - Koncertná skladba v uhorskom štýle

Koncertná skladba v uhorskom štýle Jána Levoslava Bellu patrí k významnejšej časti Bellovej tvorby. Vznikla v Sibini v roku 1893 so zámerom budapeštianskeho uvedenia pod taktovkou Arthura Nikischa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Súborné dielo F:II, 1 - Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr!

Moteto Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! pre sóla, zbor a orchester napísal Ján Levoslav Bella v Sibini roku 1882. Dielo využíva náročnú kontrapunktickú textúru, založenú na kontraste sólových hlasov, zboru a orchestra a patrí k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,60€
16,37€