Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ!

Eleonora Fendeková

Našli sme 7 titulov

Mikroekonómia: Oligopoly a regulované monopoly

Monografia poskytuje relatívne komplexný pohľad na problematiku mikroekonomickej analýzy trhov nedokonalej konkurencie ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,20€
12,50€

Mikroekonómia Zbierka príkladov

Praktikum si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematickyštruktúrovanej forme príklady a cvičenia, ktoré vhodným spôsobom dopĺňajú prednáškyz mikroekonómie. Okrem riešených príkladov na rôznej úrovni zložitosti sú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
15,00€
13,20€

Ceny a cenové rozhodovanie

Učebnica prináša aktuálny pohľad na problematiku cien, procesov rozhodovania o cenách a otázky cenotvorby v rôznych oblastiach podnikateľskej činnosti. V publikácii je objasnená základná terminológia z problematiky cien... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
17,40€
15,30€

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Eleonóra Fendeková, Jakub Kintler, Nora Grisáková, Wolters Kluwer (2014)
Predložená publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematicky štruktúrovanej forme...

Predložená publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom v relatívne kompaktnej a tematicky štruktúrovanej forme príklady a cvičenia, ktoré vhodným spôsobom dopĺňajú prednášky z mikroekonómie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,80€

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Eleonóra Fendeková, , Wolters Kluwer (2009)
Zbierka príkladov nadväzuje na teoretické východiská prezentované v monografii M. Fendek – E. Fendeková Mikroekonomická...

Zbierka príkladov nadväzuje na teoretické východiská prezentované v monografii M. Fendek – E. Fendeková Mikroekonomická... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Oligopoly a regulované monopoly

Oligopoly a regulované monopoly

Autorka vo svojom diele prezentuje mikroekonomickú analýzu trhovej štruktúry oligopolu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,97€

Ceny a cenové rozhodovanie

Ceny a cenové rozhodovanie

Iveta Kufelová, Wolters Kluwer (2017)
Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a prosperity firmy je práve efektívne cenové rozhodovanie, cenová politika a v...

Jednou z rozhodujúcich skutočností prežitia a prosperity firmy je práve efektívne cenové rozhodovanie, cenová politika a v rámci nej inovatívna cenotvorba v stále sa meniacich trhových a konkurenčných podmienkach. Preto aj cieľom predkladanej publikácie.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,20€