Júlová knižná akcia!

Knihy autora Dagmara Friedmannová

Našli sme 4 titulov

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,70€
12,33€

Antidiskriminačný zákon

Antidiskriminačný zákon

Branislav Masár, Dagmara Friedmannová, Ondrej Matejka, Wolters Kluwer (2017)
Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v...

Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou právnou úpravou, ktorá v slovenskom právnom systéme upravuje humanitné princípy rovnakého zaobchádzania v súlade s právnou úpravou základných ľudských... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,20€
10,80€

Zákonník práce

Zákonník práce

Branislav Masár, Dagmara Friedmannová, Ondrej Matejka, Vojtech Tkáč, Wolters Kluwer (2014)
Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár...

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
63,00€
51,70€

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Dagmara Friedmannová, Ondrej Matejka, Wolters Kluwer (2015)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s odvetvím pracovného práva,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s odvetvím pracovného práva, ktoré upravuje kolektívne vyjednávanie a právne vzťahy súvisiace s kolektívnym vyjednávaním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€