📚 Aktuálne knižné zľavy

Bernadeta Véghová

Našli sme 3 titulov

Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Bernadeta Véghová, Mapa Slovakia (2016)
Pracovný zošit

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Bernadeta Véghová, Mapa Slovakia (2017)
Pracovný zošit

Úlohy sú spracované dostatočne zrozumiteľne s prihliadnutím na vek žiakov, doplnené o mnohé zábavné formy a bohato ilustrované. Autorka využíva formu dopĺňania, vyhodnocovania správnosti, metódu pojmovej mapy, vyzýva žiakov na napísanie veršov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,10€
3,81€

Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Bernadeta Véghová, Mapa Slovakia (2016)
Pracovný zošit

Prvé strany zošita sa venujú opakovaniu učiva 6. ročníka. Autorka sa podrobne venuje výkladu a úlohám z oblasti hlavných 4... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€