📚 Knižná akcia každý mesiac

Adela Jureníková

Našli sme 31 titulov

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade so vzdelávacími štandardami obsahuje rôzne typy príkladov na hravé precvičenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Čo má vedieť prvák z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2020)
Precvičovanie a overovanie vedomostí 1. ročníka ZŠ

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,15€

Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl

Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl a Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit nadväzuje na úspešnú publikáciu Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,05€

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Pracovný zošit nadväzuje na úspešné publikácie Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl a Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník základných škôl. V súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
4,50€
4,05€

Čo má vedieť druhák z matematiky

V poradí druhý pracovný zošit v sérii opäť ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pri riešení ktorých využijú aj vyfarbovanie obrázkov.V poslednej kapitole zošita sa nachádzajú záverečné úlohy z celoročného učiva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
3,50€
3,15€

Čo má vedieť druhák z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2016)
V poradí druhý pracovný zošit v sérii opäť ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pri riešení ktorých využijú aj...

V poradí druhý pracovný zošit v sérii opäť ponúka žiakom úlohy so správnymi výsledkami, pri riešení ktorých využijú aj vyfarbovanie obrázkov.V poslednej kapitole zošita sa nachádzajú záverečné úlohy z celoročného učiva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,50€
3,15€

Čo má vedieť tretiak z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2016)
Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z...

Tretia publikácia v rade je pokračovaním predchádzajúcich publikácií Čo má vedieť prvák z matematiky a Čo má vedieť druhák z matematiky. Na každej strane sa nachádza test so šiestimi úlohami a bodovacou tabuľkou. Vyhodnotenie zvládnu žiaci aj sami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,15€

Čo má vedieť tretiak z matematiky

Tretí pracovný zošit zo série určenej žiakom 1. stupňa základnej školy ponúka pestré úlohy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si deti precvičia vedomosti z matematického učiva celého ročníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
3,50€
3,15€

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Adela Jureníková, Príroda (2013)
Pracovný zošit v súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a...

Nové vydanie pracovného zošita v súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Čo má vedieť prvák z matematiky

Čo má vedieť prvák z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2016)
Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť...

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Pracovný zošit v súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a upevnenie základných zručností a schopností z matematiky vo štvrtom ročníku základnej školy. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Adela Jureníková, Príroda (2016)
Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade s učebnými osnovami...

Pracovný zošit obsahuje rôzne príklady na precvičovanie a upevnenie učiva z matematiky v súlade so vzdelávacím štandardom pre daný predmet. Úlohy sú zamerané na prípravné obdobie, počítanie do šesť, numeráciu, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Adela Jureníková, Príroda (2012)
Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade s učebnými osnovami...

Aktualizovaný pracovný zošit, ktorý je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Zbierka úloh z matematiky pre 1. a 2. ročník ZŠ

Zbierka úloh z matematiky pre 1. a 2. ročník ZŠ

Adela Jureníková, Príroda (2010)
Zbierka úloh poslúži ako výborná doplňujúca pomôcka k učebniciam pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Všetky úlohy vychádzajú...

Zbierka úloh poslúži ako výborná doplňujúca pomôcka k učebniciam pre žiakov, učiteľov aj rodičov. Všetky úlohy vychádzajú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Čo má vedieť druhák z matematiky

Čo má vedieť druhák z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2014)
V ďalšom pracovnom zošite z novej série sa nachádzajú úlohy zamerané na zopakovanie učiva prvého ročníka a úlohy na sčítanie...

V ďalšom pracovnom zošite z novej série sa nachádzajú úlohy zamerané na zopakovanie učiva prvého ročníka a úlohy na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Pracovný zošit v súlade so vzdelávacími štandardami pre primárne vzdelávanie obsahuje rôzne typy príkladov na precvičenie a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Čo má vedieť prvák z matematiky

Čo má vedieť prvák z matematiky

Adela Jureníková, Príroda (2014)
Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by si ju mali obľúbiť. V tomto pracovnom zošite...

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by si ju mali obľúbiť. V tomto pracovnom zošite nájdu hravé úlohy so správnymi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl

Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl

Adela Jureníková, Príroda (2016)
Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie...

Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€